Klasifikácia olejov

KLASIFIKÁCIA ACEA

Asociácia európskych konštruktérov vozidiel – ACEA, vydala výkonové špecifikácie motorových olejov. Klasifikácia ACEA delí oleje do troch skupín:

A / B – Motorové oleje pre benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel
– Oleje kompatibilné s katalyzátormi
– Oleje pre dieselové motory ťažkých nákladných automobilov

Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora číslom (od „1“ vyššie). Čím je číslo vyššie, tým je kvalitnejší olej. V súčasnosti sa používajú nasledujúce výkonnostné triedy ACEA:

ACEA A1 – Oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín, tvorbou kalov a opotrebovaním a odolnosťou voči oxidácii pri vysokých teplotách. Zamerané na maximálne ekonomické využitie paliva – min. 2.5 % v porovnaní s olejmi 15W-40. Štandardný olej, normálne intervaly výmeny. HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s

ACEA A2 – Oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín, tvorbou kalov a opotrebovaním a odolnosťou voči oxidácii pri vysokých teplotách. Zamerané na maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť. Štandardný olej, normálne intervaly výmeny. HTHS >3,5 mPa.s

ACEA A3 – Oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín, tvorbou kalov a opotrebovaním a odolnosťou voči oxidácii pri vysokých teplotách. Zamerané na maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť, odolnosť voči oxidácii pri vysokých teplotách vyššia ako pri A1 a A2. Olej pre vysokú záťaž, možnosť predĺžených výmenných intervalov. HTHS >3,5 mPa.s

ACEA A4 – Oleje pre benzínové motory s priamym vstrekovaním

ACEA A5 – Oleje ako A4 s rozdielom zníženej viskozity HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s

ACEA B1 – Oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, dobré rozptyľovanie sadzí , maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť. Štandardný olej, normálne intervaly výmeny. HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s

ACEA B2 – Oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, dobré rozptyľovanie sadzí, maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť. Štandardný olej, normálne intervaly výmeny. HTHS >3,5 mPa.s

ACEA B3 – Oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, dobré rozptyľovanie sadzí, maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť, lepšia ochrana vačiek proti opotrebovaniu, kontrola viskozity a rozptyľovania sadzí. Olej pre vysokú záťaž, možnosť predĺžených výmenných intervalov. HTHS >3,5 mPa.s

ACEA B4 – Oleje ako B3 + je možné použiť pre dieselové motory s priamym vstrekovaním. HTHS >3,5 mPa.s

ACEA B5 – Oleje ako B4 s rozdielom zníženej viskozity HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s

ACEA E1 – Neplatné od 3/2000

ACEA E2 – Oleje pre všeobecné použitie pre nepreplňované a preplňované dieselové motory ťažkých nákladných vozidiel so štandardnými výmennými intervalmi.. HTHS >= 3,5 mPa.s

ACEA E3 – Lepšia ochrana proti opotrebovaniu, kontrola viskozity a rozptyľovania sadzí, vyššia výkonnosť. Oleje pre vysokú záťaž, možnosť predĺženej výmeny. HTHS >= 3,5 mPa.s

ACEA E4 – Oleje pre vysoko zaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory bez BDF a tiež pre motory s EGR a motory vybavené systémom SCR NOx.. HTHS >= 3,5 mPa.s

ACEA E5 – Olej pre vysokú záťaž, možnosť predĺžených výmenných intervalov. HTHS >= 3,5 mPa.s

ACEA E6 – Oleje pre vysoko zaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory vybavené systémom EGR, DPF, alebo aj bez DPF a pre motory so systémom SCR NOx. Sú zvlášť odporúčané pre motory s DPF a sú konštruované pre palivá s nízkym obsahom síry (max. 50ppm). HTHS >= 3,5 mPa.s

ACEA E7 – Oleje pre vysoko zaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Vhodné pre výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory bez DPF a iné motory so systémom EGR a SCR NOx. HTHS >= 3,5 mPa.s

ACEA C1 – Stabilný olej, kompatibilný s katalyzátorom pre vysoko výkonné benzínové a dieselové motory osobných a ľahkých nákladných áut so systémom DPF Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), ktoré vyžadujú nízkoviskózne oleje so zníženým obsahom SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur – sulfátový popol, síra, fosfor) a HTHS vyššie ako 2,9 mPa.s. Tieto oleje predlžujú životnosť systémov DPF a TWC a znižujú spotrebu paliva. HTHS >2,9 mPa.s

ACEA C2 – Stabilný olej kompatibilný s katalyzátorom pre vysoko výkonné benzínové a dieselové motory osobných a ľahkých nákladných áut so systémom DPF Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), ktoré vyžadujú nízkoviskózne oleje, kde HTHS je vyššie ako 2,9 mPa.s. Tieto oleje predlžujú životnosť systémov DPF a TWC a znižujú spotrebu paliva. HTHS >2,9 mPa.s

ACEA C3 – Stabilný olej,

KLASIFIKÁCIA API

Táto norma rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na: zážihové (benzínové) označené písmenom „S“ (Service) a vznetové (naftové) označené písmenom „C“ (Commercial). Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom (od „A“ vyššie). Čím je toto písmeno v abecede ďalej, tým kvalitnejší je olej. Spravidla platí, že ak je ako prvá uvedená špecifikácia „S“, je olej prioritne určený pre benzínové motory, ak „C“, pre naftové motory.

Napr.:
SJ/CF – Olej prioritne pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory
CE/SG – Olej prioritne pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory

Motorové oleje

API SA – Oleje bez prísad do motorov pracujúcich v miernych podmienkach. Boli určené pre mazanie motorov automobilov vyrobených v rokoch 1940-1950. Zastaraná.

API SB – Oleje do benzínových motorov automobilov, ktoré obsahujú jednoduché prísady proti vytváraniu vysokoteplotných usadenín, nízkoteplotných kalov, korózii a opotrebovaniu (motory vyrobené 1954-1967). Zastaraná.

API SC – Oleje do benzínových motorov . Obsahujú prísady skupiny proti vysokoteplotným usadeninám, nízkoteplotným kalom, korózii a opotrebovaniu (motory vyrobené 1964 – 1967). Zastaraná.

API SD – Minerálne oleje do benzínových motorov. Obsahujú prísady skupiny SC a lepšie znášajú aj dlhodobé zaťaženie motorov, pretože obsahujú vysokotlakové, viskozitné a protioderové prísady. Ide o skupinu, ktorej oleje boli najčastejšie používané. Zastaraná.

API SE – Oleje do benzínových motorov osobných automobilov. Obsahujú prísady proti vysokotepelným usadeninám, nízkotepelným kalom, korózii a opotrebovaniu. Vhodné pre mimoriadne veľké namáhanie (pre motory vyrobené v roku 1971 – 1979). Zastaraná.

API SF – Oleje pre mimoriadne veľké zaťaženie motorov vyrobených medzi rokmi 1980 až 1989, oproti SE vylepšené protioterové vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana voči tvorbe usadenín

API SG – Oleje do benzínových motorov osobných a ľahkých nákladných automobilov, modelov od roku 1989. Oleje vyhovujú nárokom výkonnostnej triedy CC pre naftové motory. Môžu sa používať aj v naftových motoroch, kde sa odporúča výkonnostná trieda SE. Oleje zaradené v tejto triede môžeme spravidla používať vo vozidlách s katalyzátorom. Zastaraná.

API SH – Oleje do benzínových motorov rovnakého určenia ako oleje výkonnostnej triedy SG, avšak sú testované so sprísnenými požiadavkami na reprodukovateľnosť motorových skúšok podľa Code of Practice. Táto trieda bola zavedená v roku 1993 a prakticky zaručuje možnosť maximálneho využívania výmenných intervalov odporúčaných výrobcami automobilov. Zastaraná.

API SJ – Oleje do benzínových motorov. Vysoká kvalita zohľadňujúca prísne emisné limity a nároky na úsporu paliva. Trieda zavedená 1.1.1997. Súčasná.

API SL – Pre všetky súčasné a staršie motory. Kategória zavedená v roku 2001. Súčasná.

API SM – Pre všetky súčasné motory. Kategória zavedená v novembri 2004. Oleje klasifikácie SM obsahujú aditíva na kontrolovanie usadenín, aditíva pre zníženie oxidácie oleja, pre zníženie opotrebovania a aditíva zlepšujúce vlastnosti oleja pri nízkych teplotách. Súčasná.

API SN – Zavedená v októbri 2010 pre všetky autá od 2011 a staršie, kde je potrebné poskytnúť vyššiu ochranu piestov pri vysokých teplotách, kde je požadovaná prísnejšia kontrola kalu a kompatibility s tesneniami. Zaručuje lepšiu ochranu turbodúchadla a ochranu motoru prevádzkovanom na etanol do E85. Zároveň hovorí o vyššej kontrole emisií a nižšej spotrebe paliva. 

API CA – Oleje do benzínových motorov a nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s malým obsahom síry v miernych prevádzkových podmienkach (motory vyrobené 1940 – 1960). Zastaraná.

API CB – Oleje do benzínových motorov a nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s väčším obsahom síry. Sú v nich prísady proti korózii a vysokotepelným usadeninám (motory vyrobené 1949 – 1964). Zastaraná.

API CC – Oleje do nepreplňovaných alebo čiastočne preplňovaných naftových motorov pracujúcich pri vysokých otáčkach a veľkom zaťažení, s palivom so širokými kvalitatívnymi parametrami, ktoré vyžadujú veľmi účinnú ochranu proti vysokoteplotným usadeninám a proti korózii ložísk (1964 – 1967). Zastaraná.

API CD – Oleje do preplňovaných naftových motorov spaľujúce motorovú naftu s premenlivým a vysokým obsahom síry. Obsahujú prísady, ktoré majú schopnosť potláčať vznik opotrebovania a korózie (motory vyrobené 1970 – 1979). Zastaraná.

API CD II– Zavedená v roku 1987. Pre dvojtaktné motory. Zastaraná.

API CE – Oleje do preplňovaných a vysoko preplňovaných naftových motorov pracujúcich v ťažkej prevádzke. Môžu nahrádzať aj oleje triedy CD (motory vyrobené od roku 1983 – 1984). Zastaraná.

API CF – Oleje do štvortaktných naftových motorov s nepriamym vstrekovaním, najmä motorov terénnych automobilov spaľujúcich motorovú naftu s obsahom síry viac ako 0.5 %. Bez kontroly emisií, vylepšené vlastnosti. Pre motory vyrábané od roku 1994. Môže byť použitý namiesto CD olejov. Súčasná.

API CF 2 – Oleje pre dvojtaktné naftové motory vyžadujúce kontrolu oteru a tvorby usadenín. Môže byť použitý namiesto CD II olejov. Súčasná.

API CF 4 – Oleje pre veľkoobjemové alebo rýchlobežné naftové motory ťažkých nákladných áut, pracujúce najmä v diaľničnej prevádzke. Pre modely od roku 1990. Môže byť použité namiesto CE olejov. Súčasná.

API CG 4 – Oleje pre zvlášť vysoko namáhané rýchlobežné naftové motory spaľujúce v diaľničnej prevádzke motorovú naftu s 0.05 % obsahom síry a pri terénnom použití motorovú naftu s 0.5 % obsahom síry. Pre modely od roku 1994. Môže byť použité namiesto CD, CE a CF-4 olejov. Súčasná.

API CH 4 – Kategória zavedená v roku 1998. Pre vysoko rýchlostné štvortaktné motory, pri ktorých sa vyžaduje splnenie výfukových emisných noriem z roku 1998. CH 4 oleje majú špeciálne zloženie pre použitie s palivom s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Môže byť použité namiesto CD, CE, CF 4 a CG 4 olejov.

API CI 4 – Kategória zavedená v roku 2002. Pre vysoko rýchlostné štvortaktné motory, pri ktorých sa vyžaduje splnenie výfukových emisných noriem z roku 2004, zavedených v roku 2002. CI 4 oleje majú špeciálne zloženie a trvanlivosť pre používanie v motoroch s recirkuláciou výfukových splodín (EGR).Určený pre použitie v motoroch, ktoré používajú palivo s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Môže byť použité namiesto CD, CE, CF 4, CG 4 a CH 4 olejov. Súčasná.

API CJ 4 (od r. 2006) – vynikajúca ochrana proti opotrebeniu a zahusteniu sadzami a vynikajúca čistota piestu, pre motory spaľujúce palivá pod 0,05% síry a vyhovujúce emisným limitom z r. 2007 pri použití filtra pevných častíc (PDF)

Prevodové oleje

API GL 1 – Málo zaťažované prevodovky

API GL 2 – Priemyselné a šnekové prevodovky

API GL 3 – Normálne zaťažované prevodovky

API GL 4 – Vysoko zaťažované a málo zaťažované hypoidné prevodovky

API GL 5 – Vysoko zaťažované hypoidné prevodovky

Viskozitné triedy : 75W-x, 80W-x, 80W, 85W, 80, 90, 140, 250,

môže byť 80, 85, 90 a 140

KLASIFIKÁCIA SAE

Viskozita (čiže miera vnútorného trenia) mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale mení sa v závislosti od vonkajších podmienok. Počas činnosti motora prichádza k zmenám teploty a tlaku a je žiaduce, aby sa viskozita oleja v týchto podmienkach menila čo najmenej. Závislosť viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv. viskozitným indexom (VI). Čím vyššia je hodnota VI, tým menej sa mení viskozita pri zmenách teploty motora a tým je olej kvalitnejší. Viskozitný index býva uvedený v katalógoch výrobcov automobilových mazív.

Pre bežné označenie viskozitných vlastností motorového oleja sa používa výlučne klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Táto norma používa pre klasifikáciu olejov 6 zimných tried (označených číslom a „W“) a 5 letných tried (označených číslom). Číslo je len názvom triedy a nevyjadruje vzťah k žiadnej fyzikálnej veličine.

Zimné triedy*: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W
Letné triedy*: 20, 30, 40, 50 a 60
*) norma SAE J300

Zimné označenie

Vymedzuje tzv. štartovatelnosť motora pri nízkych teplotách. Všeobecne platí, že čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byt teplota okolia pri zachovaní tekutosti oleja dostatočnej pre ľahké zapínanie motora (t.j. olej nie je príliš „hustý“). Oleje 0W umožňujú bezproblémové štartovanie motora aj pri teplotách pod -50 °C, oleje 5W pri teplotách okolo – 40 °C atď. (platí to len orientačne, tento údaj do značnej miery závisí od typu a veľkosti motora).

Letné označenie

Garantuje dostatočnú viskozitu oleja pri vysokých letných teplotách. Všeobecne platí, že čím vyššie je číslo letnej triedy, tým vyššia môže byt teplota okolia pri zabezpečení dostatočného mazania motora (t.j. olej nie je príliš „riedky“). V praxi sa ukázalo, že v európskych klimatických podmienkach úplne postačujú triedy 40, resp. 50, oleje triedy 60 môžu zapríčiniť mierne zníženie výkonu motora.

V súčasnej dobe sa prakticky výhradne používajú tzv. viacstupňové (multigrade) motorové oleje, ktoré umožňujú celoročné bezpečné mazanie motora v rozličných klimatických podmienkach. Označujú sa kombináciou zimnej a letnej triedy, typické sú napr.: 0W-40, 5W-40 alebo 5W-50, 10W-40 a 15W-40.

Hraničné teploty motorových olejov

SAE 0W = okolo -40°C
SAE 5W = okolo -35°C
SAE 10W = okolo -30°C
SAE 15W = okolo -25°C
SAE 20W = okolo -20°C
SAE 25W = okolo -15°C
SAE 40 = okolo 40°C
SAE 30 = okolo 30°C
SAE 50 = okolo 50°C

Výkonnostné triedy VW

VW 500 00 – ľahkobežné motorové oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory
Len pre motorové oleje tried SAE 0W/x, 5W/x a SAE 10W/x. Po 10/91 sa motorové oleje označené XX>40 už nezohľadňujú.

VW 501 01 – konvenčné viacrozsahové motorové oleje bez ľahkobežného charakteru pre benzínové a nepreplňované naftové motory

VW 502 00 – ľahkobežné motorové oleje pre benzínové motory pri sťažených podmienkach použitia

VW 503 00 – nová norma pre benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi výmeny motorového oleja (WIV: 30.000 km, 2 roky). Prekračuje požiadavky 502 00, (HTHS > 2,9 mPa.s)

VW 503 01 – norma pre preplňované benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi výmeny motorového oleja, napr. AUDI S3, TT (HTHS > 3,5 mPa.s)

VW 504 00 – pre benzínové motory, ACEA A3/B4-04, obmedzenie sulfátového popola, predĺžený interval výmeny motorového oleja
nová norma VW pre vozidlá so systémom Longlife-Service aj bez tohoto systému

VW 505 00 – celoročný motorový olej pre preplňované a nepreplňované naftové motory
Bežný interval plánovanej výmeny motorového oleja (15 000 km/1 rok)

VW 505 01 – celoročný motorový olej špeciálne pre naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska)

VW 506 00 – norma pre naftové motory s predĺženým intervalom výmeny motorového oleja (WIV: 50.000 km, 2 roky, HTHS > 2,9 mPa.s)

VW 506 01 – nová norma pre naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska) s predĺženým termínom výmeny motorového oleja (WIV)

VW 507 00 – naftové motory všetkých typov ACEA A3/B4-04, obmedzenie sulfátového popola, predĺžený interval výmeny motorového oleja
Nová norma VW pre vozidlá so systémom Longlife-Service aj bez neho. Pre naftové motory s filtráciou častíc.

Výkonnostné triedy BMW

BMW Specialöl – motorové oleje pre benzínové motory alebo naftové motory vyrobené pred rokom 1998

BMW Longlife-98 – motorové oleje pre špeciálne benzínové motory vyrobené po roku 1998

BMW Longlife-01 – motorové oleje pre špeciálne benzínové motory vyrobené po roku 09/2001

BMW Longlife 01 FE – motorové oleje určené pre benzínové motory vyrobené po roku 2001

BMW Longlife-04 – motorové oleje určené pre motory vyrobené po roku 2004

Výkonnostné triedy Mercedes Benz

MB 228.1 – viacrozsahové motorové oleje pre preplňované naftové motory
Intervaly výmeny motorového oleja až do 30.000 km

MB 228.3 – motorové oleje SHPD pre vysoko preplňované naftové motory
Predĺžené výmeny motorového oleja až do 45.000 km

MB 228.5 – motorové oleje UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) pre vysoko preplňované naftové motory
Predĺžené intervaly výmeny motorového oleja v ľahkých triedach až do 45.000 km. V ťažkých triedach je možná výmena motorového oleja až do 160.000 km (servisný ukazovateľ)

MB 228.51 – nákladné automobily a autobusy, obmedzenie sulfátového popola, síry a fosforu, ACEA A6
Motorové oleje UHPD zhodné s MB 228.5 so zvláštnymi požiadavkami na filtráciu častíc pre EURO IV.

MB 229.1 – motorové oleje pre benzínové a naftové motory osobných vozidiel
Má vyššie požiadavky v porovnaní s ACEA A2- 96/A3-96 a B2-96/B3-96.

MB 229.3 – motorové oleje pre osobné vozidlá s predĺženými intervalmi výmeny motorového oleja (30.000 km)

MB 229.31 – motorové oleje pre osobné automobily, odpovedá približne ACEA A3/B4/C3-04, obmedzenie sulfátového popola, síry a fosforu
Výkonovo odpovedá 229.3, pre naftové motory s filtráciou pevných častíc vo výfuku.

MB 229.5 – motorové oleje pre osobné automobily, odpovedá A3/B4-04
S predĺženým intervalom výmeny oleja (20.000 km), znížené emisie škodlivín.

MB 229.51 – motorové oleje pre osobné vozidlá s naftovými motormi s filtráciou pevných častíc vo výfuku a benzínové motory s predĺženým interval výmeny motorového oleja (20.000 km), odpovedá približne ACEA A3/B4/C3

Výkonnostné triedy FORD

Ford WSS M2C913-A – motorového oleja pre benzínové a dieselové motory do dátumu výroby 03/2002, SAE 5W-30. Táto špecifikácia spĺňa ILSAC GF-2, ACEA A1-98 a B1-98 a ďalšie požiadavky na Ford.

Ford WSS M2C913-B – Ford M2C913-B špecifikácia je vydaná v Európe pre Pôvodný náplne motorových olejov používaných pre mazanie zážihových benzínových motory a vznetové naftových motorov. HTHS 2,9-3,5 mPa.s, SAE 5W-30. Olej musí spĺňať všetky požiadavky ILSAC GF-2 a GF-3 špecifikácie ACEA A1 a B1-98-98 špecifikácie a ďalšie požiadavky Ford.

Ford WSS M2C913-C – Plne späť kompatibilné a je odporúčané pre všetky aplikácie, ktoré v súčasnej dobe vyžadujú špecifikácie Ford M2C913-A a Ford M2C913-B. Zodpovedá ACEA A5 / B5, ILSAC GF-4. Nový motorový olej poskytujúci ďalšie rôzne výhody pre zákazníka ako je zníženie spotreby pohonných hmôt, ekológia prevádzky a vysokú odolnosť voči bionaftového palivám.

Ford WSS M2C917-A – Viskozita SAE 5W40 Motorový olej pre vznetové motory s čerpadlom Vstrekovacie. (PD).

Ford WSS M2C934-A – Motorové oleje so zníženou HTHS a Low SAPS, pre vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (DPF). Zodpovedá ACEA A5 / B5 a ACEA C1 špecifikáciu.

Ford WSS M2C934-B – Je najnovšia motorový olej Low SAPS (sulfátový popol, fosfor, síra), spĺňa ACEA A1 / B1, ACEA A5 / B5, ACEA C1 špecifikácie. Viskozitnej trieda SAE 5W-30, HTHS = 2,9 mPa.s. Vhodný pre motory s (DPF).

Ford WSS M2C937-A – Olej normálny HTHS s vysokou stabilitou viskozity stredný obsah SAPS, vhodný pre (DPF) a všetky typy palív. Zodpovedá API SM / CF, ILSAC GF-4, ACEA A3-04 / B4-04 / C3-04. Motorový olej pre nový Focus RS viskozitnej trieda SAE 0W-40.

Ford WSS-M2C920-A – Motorový olej pre benzínové a dieselové motory, viskozitnej triedy SAE 0W-30, Zodpovedá ACEA A5 / B5, ILSAC GF-2.

Ford WSS-M2C921-A – Motorový olej pre dieselové motory, viskozitnej triedy SAE 10W-30, Zodpovedá API CH-4 a ACEA E5.

Ford WSS-M2C925-A – Motorový olej iba pre benzínové motory, viskozitnej triedy SAE 5W-20, Zodpovedá ACEA A1 / B1, ILSAC GF-3.

Výkonnostné triedy ILSAC

ILSAC GF-1 – bola zavedená v roku 1990 a aktualizovaná v roku 1992. Je porovnateľná s API SH s požiadavkou na 2,7% úspory paliva.

ILSAC GF-2 – nahradila GF-1 v roku 1996. Ako GF-1 a naviac musí vyhovovať nárokom na zvýšenú úsporu paliva (VI-A), nižší obsah fosforu v oleji (max. 0,1%), nižšia odparnosť (u OW a 5W). dodatočne sa testuje penivosť, tvorba usadenín a čerpateľnosť. Štandardy GF-2 vyžadujú tieto skupiny olejov: 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 a 10W-50.

ILSAC GF-3 – spĺňa aj API SL a ES-II. GF-3 štandard má prísnejšie parametre týkajúce sa dlhodobých účinkov oleja na systémy emisií motorových vozidiel, zlepšenie spotreby paliva a zníženie odparnosť, viskozitnej stabilitu a kontrolu depozít. Norma tiež vyžaduje menšie degradácii aditív a zníženie spotreby oleja za dobu jeho životnosti.

ILSAC GF-4 – podobný API SM kategórii, ale vyžaduje ďalšie sekvencie VIB (test spotreby paliva) podľa (ASTM D6837).

ILSAC GF-5 – zavedená v októbri 2010 pre rok 2011 a starších vozidiel, jej cieľom je zabezpečiť lepšiu ochranu proti vysokoteplotným usadeninám na piestoch a v turbodúchadlách, prísnejšiu kontrolu kalov, zlepšenú ekonómiu spotreby paliva, vylepšený systém regulácie emisií kompatibilitu tesnenie, kompatibilitu a ochranu motorov na etanol s obsahom paliva do E85.

NORMA OPEL – ROZSAH POUŽITIA
GM-LL-A-025 – motorové oleje pre benzínové motory osobných automobilov, úspora paliva
GM-LL-B-025 – motorové oleje pre naftové motory osobných automobilov, úspora paliva
GM DEXOS – celosvetovo platná norma pre oleje používané v servisoch, nahrádza predchádzajúce špecifikácie GM-LL-A-25 a GM-LL-B-25

NORMA RENAULT – ROZSAH POUŽITIA
RN0700
 – oleje pre benzínové motory
RN0710 – oleje pre naftové motory bez filtra pevných častíc
RN0720 – oleje pre naftové motory s filtrom pevných čast

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.