BP

BP oleje a mazivá sa stávajú symbolom kvality každodenného používania s ohľadom na životné prostredie. Hlavný dôraz pri použití olejov BP je kladený na znižovanie spotreby prevádzkových kvapalín, maximalizáciu ochrany mazaných častí pri čo najmenšom znečistení životného prostredia. Oleje BP sú vyvíjané tak, aby uspokojili i tých najnáročnejších spotrebiteľov.