OSTATNÉ

DEZIMAX

CENA 4,80 EUR s DPH, 0,5L Katalógové číslo: 503043
CENA 7,50 EUR s DPH, 1L Katalógové číslo503044
CENA 31,40 EUR s DPH, 5L Katalógové číslo503045
CENA 40,40 EUR s DPH, 10L Katalógové číslo:  503046

+ UNIVERZÁLNY DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA RUKY, PREDMETY A POVRCHY NA BÁZE ALKOHOLU
+ NIČÍ VÍRUSY A BAKTÉRIE

Obsahuje účinnú látku ETANOL (683,06 g/l), min. 70% objemu. Ostatné látky: peroxid vodíka, glycerín, voda, parfum. Je to kvapalina vhodná na čistenie rúk, všetkých predmetov a povrchov kde je potrebná dezinfekcia.
Vhodný/á na nábytky, náradie, zariadenia, tovar, zábradlia, interiéry áut, podlahy a pod.

Reg. č. bio/737/D/20/CCHLP

DEZIMAX Dezinfekčný prostriedok (KBÚ, CLP2021)

Tech.list DEZIMAX dezinf.prostr.2

DYNAMAX LIEH DENATUROVANÝ

CENA 2,80 EUR s DPH, 1L Katalógové číslo503040

Lieh je určený do liehových varičov, na horenie a na svietenie. Používa sa taktiež na čistenie a odmasťovanie. Obsah etanolu je min. 90% obj. Roztok alkoholu, denaturačných činidiel a vody.

DYNAMAX Denaturovaný lieh na čistenie (KBÚ, CLP2021)

DYNAMAX Denaturovaný lieh na čistenie (TL, 2020)

SOĽ POSYPOVÁ 5 KG

CENA 2,30 EUR s DPH, 5L Katalógové číslo602382
CENA 4,80 EUR s DPH, 12,5L Katalógové číslo: 605318

Posypová soľ je chlorid sodný bielej a sivastej farby. Získavaný je banským spôsobom z prírodných ložísk, s malým podielom anorganických solí a prvkov, ktoré sa vyskytujú prirodzene v tomto ložisku. Do formy posypovej soli sa získava drvením a mletím kamennej soli. Vzniknú tak kryštály hrubej a jemnej frakcie. Jemné kryštály reagujú pri kontakte s ľadom okamžite, hrubé pôsobia dlhodobým efektom rozmrazovania. Posypová soľ je určená na rozmrazovanie ľadu a snehu počas zimného obdobia. Jej účinnosť je teploty -7°C.

TECHNICKÝ BENZÍN

CENA 1,10 EUR s DPH, 350g Katalógové číslo:  sk361
CENA 1,90 EUR s DPH, 1L Katalógové číslosk357
CENA 6,40 EUR s DPH, 3L Katalógové číslo:   sk358
CENA 16,35 EUR s DPH, 9L Katalógové číslo:   sk360

Charakteristika: Technické benzíny sú zmesi ropných uhľovodíkov, ktoré vrú približne v rozmedzí teplôt podľa označenia. Získavajú sa ratifikáciou a hydrogenáciou primárnych benzínových destilátov. Sú to priezračné bezfarebné kvapaliny charakteristického benzínového zápachu, bez viditeľnej vody a mechanických nečistôt. Technické benzíny sú veľmi horľavé kvapaliny. Z hľadiska hygieny práce sú technické benzíny látky škodiace zdraviu. V závislosti od koncentrácie pár pôsobia narkoticky a dráždia sliznice. Pri vdychovaní vyvolávajú bolesti hlavy. Technické benzíny silne odmasťujú pokožku. Použitie: pre nátery a farby ako rozpúšťadlo, odmasťovač, laboratórne činidlo, v čistiarni. Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam a prípravkom sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky, laku, lepidla za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia. Skladovanie a manipulácia: Sklady na technické benzíny musia vyhovovať regionálnym predpisom o skladovaní veľmi horľavých kvapalín. Zariadenia, ktoré sú používané pri manipulácii s benzínmi musia byť dobre utesnené. V uzavretých priestoroch musí byť zabezpečené dokonalé vetranie prirodzeným spôsobom alebo pomocou technického zariadenia. Elektrická inštalácia, vrátane osvetlenia musí byť v nevýbušnom prevedení. Na pracovisku sa musí pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať pracovné prostredie na obsah benzínu. Rozsah kontrolných meraní sa predpisuje v regionálnych právnych predpisoch, ktoré musia byť zapracované v požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pri manipulácii sa musia používať nástroje z neiskrivého materiálu.

DXG3 – ROZMRAZOVAČ OKIEN 500ML

CENA 2,20 EUR s DPH, Katalógové číslo: 500640

ÚČINNÝ ODSTRAŇOVAČ ĽADU
JEDNODUCHÉ POUŽITIE
EFEKTÍVNA OCHRANA

Prípravok je určený na pohodlné odstránenie ľadu a námrazy z okien automobilov. Stačí nastriekať na zamrznuté okná a nechať chvíľu pôsobiť. Po roztopení námrazy utrite handrou alebo stierkou do sucha. Na zabezpečenie maximálnej účinnosti prípravku sa odporúča uchovávať nádobu pri izbovej teplote.

DYNAMAX DE ICER Rozmrazovač okien (KBÚ, CLP2021)
Tech.list-DE ICER rozmrazovač okien