Aditíva

Všetko o aditívach

Aditíva predstavujú zložky, ktoré sú pridávané do jednotlivých druhov palív, a teda sa delia na aditívum do benzínu a aditívum do nafty. Pridané aditíva zvyšujú oktánové číslo benzínu a cetánové číslo nafty, čím zvyšujú výkon motora, predlžujú jeho životnosť aznižujú spotrebu vášho automobilu. Pozitívnym účinkom aditív je taktiež to, že chránia palivový system  pred korodovaním a usadzovaním nečistôt.
Pridávanie aditív nie je potrebné v prípade, že tankujete prémiové palivo.

Bežná nafta, resp. benzín, obsahuje pridané aditíva, ktoré však nie sú obsiahnuté v palive v dostatočnom množstve. Preto je potrebné, v prípade, že na čerpacej stanici netankujete prémiové palivo, ich pridávanie do nádrže.Aditíva zvyšujú výkonnosť motora a znižujú spotrebu vášho automobilu.

Aditíva je možno rozdeliť na letné a zimné. Tie zimné sú u vodičov často obľúbenejšie a vyhľadávanejšie vzhľadom na fakt, že obsahujú tzv. depresant, ktorý slúži na zníženie bodu tuhnutia nafty, čím napomáha k lepšiemu štartovaniu automobilu v mínusových teplotách.

Kedy je vhodné pridávať aditíva do nafty a benzínu?

Aditíva je vhodné pridávať ešte pred tankovaním paliva, nakoľko takto sa prípravok rovnomerne rozmieša v celom obsahu nádrže vozidla. V prípade, že ho pridávame až po natankovaní, aditíva nie sú až tak účinné, pretože sa nemusia dostať všade. 

Čo robiť v prípade, že ste prekročili odporúčanú dávku? 

Pri používaní aditív je potrebné dodržiavať návod na použitie a do nafty, resp. benzínu pridať len toľko, koľko návod určuje. Vyššia dávka neznamená zvýšenie účinku aditív. V prípade, že ste odporúčanú dávku prekročili, je potrebné časť nádrže vyprázdniť a doliať nádrž benzínom, alebo naftou tak, aby sa ste sa čo najviac priblížili k odporúčanej dávke.

Je potrebné pravidelné používanie aditív?

Výsledky aditív nie je možno očakávať už pri prvom použití. Je potrebné ich dlhodobé používanie, keďže určité časti potrebujú dlhší čas na to, aby sa dostavili ich pozitívne účinky. Ak chcete pozorovať výsledky, je potrebné ich používať pri každom tankovaní.

Tankujete prémiové palivo?

V prípade, že na čerpacej stanici tankujete prémiové drahšie palivonie je potrebné ďalšie pridávanie aditív, pretože dostatočne zvyšujú cetánové a oktánové číslo.  Avšak prémiové palivo nie je obsiahnuté dostatočným množstvom aditív, ktoré čistia palivový systém. Je teda potrebné, aby majitelia áut, ktorí vyžadujú vysoké cetánové a oktánové číslo, ale zároveň aj čistý palivový systém, pridávali do paliva aditíva.