Mazivá

 • 1. Označenie systému, triedy a typu
 • 2. Minimálna pracovná teplota
  • A = 0
  • B = -20
  • C = -30
  • D = -40
  • E = <-40
 • 3. Maximálna pracovná teplota
  • A = 60
  • B = 90
  • C = 120
  • D = 140
  • E = 160
  • F = 180
  • G = >180
 • 4. Odolnosť proti vode / hrdzaveniu
  • A = pre suché prostredie / nechráni
  • B = pre suché prostredie / chráni za prítomnosti destilovanej vody
  • C = pre suché prostredie / chráni za prítomnosti slanej vody
  • D = odoláva statickej vlhkosti / nechráni
  • E = odoláva statickej vlhkosti / chráni za prítomnosti destilovanej vody
  • F = odoláva statickej vlhkosti / chráni za prítomnosti slanej vody
  • G = odoláva vypieraniu vodou / nechráni
  • H = odoláva vypieraniu vodou / chráni za prítomnosti destilovanej vody
  • I = odoláva vypieraniu vodou / chráni za prítomnosti slanej vody
  • 5. Vysokotlakové vlastnostiA = nemá zlepšenie vysokotlakových vlastností
 • B = má vysokotlakové (tzv. EP vlastnosti), t.j. má zvýšenú ochrannú schopnosť proti zadieraniu klzných kovových plôch pri pôsobení vysokých tlakov/li>
 • 6. Konzistencia podľa NLGI (NLGI=National Lubrication Grease Institute)NLGI = Penetrácia(tuhosť maziva – udáva sa hĺbka preniknutia kovového kužela do testovaného PM)
 • 000 = 445 – 475
 • 00 = 400 – 430
 • 0 = 355 – 385
 • 1 = 310 – 340
 • 2 = 265 – 295
 • 3 = 220 – 250
 • 4 = 175 – 205
 • 5 = 130 – 160
 • 6 = 85 – 115 (kľudová penetrácia)

Mazivo – MOL Alubia AK2G 8kg

CENA s DPH 35,95 EUR

Komplexné hlinité plastické mazivo s obsahom grafitu MOL Alubia AK 2G je určené na mazanie klzných a valivých ložísk, pracujúcich pri zvýšenom tlaku v priemyselných aplikáciách, poľnohospodárskych a iných mobilných zariadeniach

Vlastnosti:

 • čiastočná elektrická vodivosť
 • ochrana proti zadreniu
 • dobrá čerpateľnosť
 • dobrá odolnosť voči vode
 • na mazanie klzných a valivých ložísk pracujúcich pri zvýšenom tlaku v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike
 • konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 2
 • teplotný rozsah použitia: od –25°C do +120°C (pri pravidelnom premazávaní a០ do +140°C)

Komplexné hlinité plastické mazivo s obsahom grafitu MOL Alubia AK 2G je určené na mazanie klzných a valivých ložísk, pracujúcich pri zvýšenom tlaku v priemyselných aplikáciách, poľnohospodárskych a iných mobilných zariadeniach.

Je elektricky vodivé a vhodné pre ložiská bodových zváracích agregátov. Dobrá mechanická stálosť zabezpečuje dlhodobé dobré mazanie.

Obsahuje grafit, ktorý zabezpečuje čiastočnú elektrickú vodivosť maziva a ochranu voči zadieraniu. Z jeho zloženia vyplýva dobrá čerpateľnosť a odolnosť voči vode. MOL Alubia AK 2G má hladkú štruktúru, polomäkkú konzistenciu a čiernu farbu.

Teplotný rozsah použitia: od –25°C do +120°C (pri pravidelnom premazávaní až do +140°C)

Mazivo – MOL Alubia AK 2 8Kg

Populárne viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2 je určené hlavne na mazanie nízko zaťažených valivých ložísk pracujúcich v priemyselných, poľnohospodárskych a iných zariadeniach s nízkymi a strednými rýchlosťami.


Vlastnosti:

 • vynikajúca čerpateľnosť
 • vynikajúca odolnosť voči vode
 • konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 1/2
 • teplotný rozsah použitia: od –30°C do +100°C (pri pravidelnom premazávaní až do +120°C)

Populárne viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2 je určené hlavne na mazanie nízko zaťažených valivých ložísk pracujúcich v priemyselných, poľnohospodárskych a iných zariadeniach s nízkymi a strednými rýchlosťami.

Vďaka výbornej čerpateľnosti môže byť použitý aj v centrálnych mazacích systémoch. U ľahšej mobilnej techniky s nižším tlakovým namáhaním sa môže používať do nábojov kôl.

Z jeho zloženia vyplýva dobrá odolnosť voči vode a veľmi dobrá čerpateľnosť.

MOL Alubia AK 2 má hladkú štruktúru, polomäkkú konzistenciu a žltohnedú farbu.

Teplotný rozsah použitia: od –30°C do +100°C (pri pravidelnom premazávaní až do +120°C)

Farba/konzistencia: hnedá/homogénna

Konzistencia (NLGI klasifikácia)

NLGI 1/2

Výkonnostné úrovne, súhlasy

DIN 51502: K1/2G-30
ISO 6743–9: L-XCBHA 1/2

CENA s DPH 32,20 EUR

Mazivo – MOL Alubia AK 00EP 8kg

Vysokokvalitné plastické mazivo vhodné ako nápň pre uzavreté aj otvorené prevody, na mazanie zubových spojok a iných výkonných prevodov.

Vlastnosti:

 • vysoko výkonné mazivo pre prevody
 • vynikajúce EP vlastnosti
 • veľmi dobré nízkoteplotné charakteristiky
 • vynikajúca čerpateľnosť v širokom teplotnom rozsahu
 • nízke trenie
 • na mazanie klzných ložísk, kde je odporúčané použitie plastického maziva polotekutej konzistencie
 • vhodný taktiež na mazanie neželezných kovov
 • konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 00
 • teplotný rozsah použitia: od –25°C do +140°C

Vysokokvalitné plastické mazivo MOL Alubia 00EP je vhodné ako náplň pre uzavreté aj otvorené prevody, na mazanie zubových spojok a iných výkonných prevodov.

Vysoká viskozita základov ého oleja umožňuje jeho použitie na mazanie klzných ložísk, kde je odporúčané použitie plastického maziva polotekutej konzistencie.

MOL Alubia 00EP má dobrú čerpateľnosť vširokom teplotnom rozsahu, takže je ľahko aplikovateľné centrálnymi mazacími systémami. Je odolný voči vode a je ho možné použiť aj na mazanie neželezných kovov.

Teplotný rozsah použitia: od –25°C do +140°C

Konzistencia (NLGI klasifikácia)

NLGI 00

Výkonnostné úrovne, súhlasy

DIN 51502: GM00G-20
ISO 6743–9: L-XBBHA 00

CENA s DPH 31,85 EUR

Mazivo – MOL Neoma NH 2 8 Kg

Vysokovýkonné viacúčelové komplexné vápenaté plastické mazivo MOL Neoma NH 2 je vhodné pre použitie vo vojenskej technike, poľnohospodárstve a v priemysle

Vlastnosti:

 • vynikajúce EP vlastnosti
 • dobrá čerpateľnosť
 • dobrá odolnosť voči vode
 • tlmenie vplyvu vibrácií
 • široký teplotný interval použitia
 • vhodný na mazanie ložísk , vystavený vysokému zataženiu v širokom rozsahu pracovných teplôt pri malých a stredných rýchlostiach
 • zvlášť vhodný  na mazanie v ťažkých podmienkach priemyslu.

– konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 2

 • teplotný rozsah použitia: od –30°C do +140°C (krátkodobo do +180°C)

Vysokovýkonné viacúčelové komplexné vápenaté plastické mazivo MOL Neoma NH 2 je vhodné pre použitie vo vojenskej technike, poľnohospodárstve a v priemysle. Vynikajúce protioderové a EP vlastnosti umožňujú jeho použitie v ložiskách, vystavených vysokému zaťaženiu v širokom rozsahu pracovných teplôt.

Dobrá mechanická stálosť maziva zabezpečuje dlhodobé požadované mazanie aj v prípade vibrácii. Veľmi dobre odoláva vode. Vhodné pre ložiskové aplikácie pri vyšších teplotách, vysokomzaťažení a pri malých a stredných rýchlostiach.

Zvlášť je vhodné na mazanie v ťažkých podmienkach priemyslu. MOL Neoma NH 2 je vhodné do individuálnych ale aj centrálnych mazacích systémov.

CENA s DPH 34,85 EUR

Mobil Mobilgrease XHP 222 400 g

Produkty radu Mobilgrease XHP sú extra vysokovýkonné mazivá na báze lítiového komplexu, určené pre široký rozsah aplikácií a ťažké prevádzkové podmienky. Tieto mazivá sú navrhnuté tak, aby prekonali konvenčné produkty aplikovaním prvotriednej, značkovej výrobnej technológie na báze lítiového komplexu. Tieto mazivá sú koncipované na báze vysokokvalitných parafínových minerálnych olejov a ich zloženie zaisťuje vynikajúci výkon pri vysokých teplotách s vynikajúcou priľnavosťou, štrukturálnou stabilitou a odolnosťou voči kontaminácii vodou. Tieto mazivá majú vysokú úroveň chemickej stability a ponúkajú vynikajúcu ochranu proti hrdzaveniu a korózii. Tieto mazivá sa vyznačujú vysokými bodmi skvapnutia a maximálna doporučená prevádzková teplota pre tento rad je 175ºC. Plastické mazivá radu Mobilgrease XHP sú k dispozícii v troch konzistenčných stupňoch NLGI 3, 2 a 1 a s viskozitami základového oleja v rozsahu od ISO VG 100 do ISO VG 460. Plastické mazivá Mobilgrease XHP sú určené pre široký okruh aplikácií vrátane priemyslu, automobilovej dopravy, stavebníctva a námornej dopravy. Vďaka svojim prevádzkovým vlastnostiam sú vhodnou voľbou pre náročné prevádzkové podmienky zahrňujúce vysoké teploty, kontamináciu vodou, vysoké záťaže a rázové namáhanie a predĺžené intervaly mazania.

Produkty radu Mobilgrease XHP ponúkajú nasledujúce vlastnosti a prípadné výhody: Vynikajúca odolnosť voči vymývaniu vodou a ostrekovaniu vodou

Vysoko adhezívna a kohézna štruktúra

Veľmi dobrá odolnosť voči tepelnej, oxidačnej a štrukturálnej degradácii pri vysokej teplote

Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu a vysokým tlakom


Použitie Mazivá Mobilgrease XHP sa používajú v širokom rade zariadení zahŕňajúcich priemyselné, automobilové, stavebné a námorné aplikácie: Mobilgrease XHP 103 sa odporúča pre náročné aplikácie, kde sa vyžadujú dobré vlastnosti pri vysokých teplotách a malé úniky. Osobitne sa odporúča pre ložiská elektromotorov, ložiská kolies nákladných automobilov v ťažkej prevádzke, alebo pre vibračne zaťažené valivé ložiská

Mobilgrease XHP 221 vytvára silnejšiu hrúbku mazacieho filmu než Mobilgrease HP 103, zatiaľ čo konzistenčný stupeň NLGI 1 zaisťuje dobrý výkon pri nízkych teplotách

Mobilgrease XHP 222 sa odporúča pre priemyselné a automobilové valivé ložiská, komponenty podvozku, ložiská krížových kĺbov a kotúčových bŕzd kolies. Osobitné uplatnenie nachádza v osobných autách, ľahkých úžitkových vozidlách, taxíkoch a poľnohospodárskych strojov. Odporúča sa aj pre námorné, papierenské, cukrovarnícke a banské aplikácie

Mobilgrease XHP 461 sa odporúča pre stavebné a banské zariadenia, papierenské a oceliarske aplikácie a iné aplikácie v ťažkej prevádzke

Mobilgrease XHP 222 Special sa používa v komponentoch podvozku, ložiskách spojok, guľových čapoch zavesení náprav a riadenia vo všetkých druhoch osobných automobilov, nákladných automobilov, poľnohospodárskych traktorov, stavebných zariadení, strojov pre zemné práce a mobilných zariadení. Uplatnenie nachádza aj v zvislých čapoch, U-spojoch a čapoch lopaty rýpadla

CENA s DPH 5,15 EUR

Mobil Unirex N 3 NLGI 3 400 g

MOBIL UNIREX N3 je prvotriedne plastické mazivo s lítnym komplexom, s dlhou životnosťou vhodné pre prevádzky s vysokými teplotami pre všetky typy ložísk. Toto univerzálne mazivo sa používa v širokom spektre priemyselných odvetví, vrátane jadrových elektrární. Je jedinečné pre elektrické motory a väčšinu jednorazovo utesnených ložísk. Mazivo UNIREX N3 má jedinečnú mechanickú stabilitu a dlhú životnosť mazania pri doporučených prevádzkových teplotách a sú vhodné na prevádzku až do -29°C. Má vysokú odolnosť voči vode a poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii aj v slanom vodnom prostredí.

Mazivo MOBIL UNIREX N3 je mazivo stupňa NLGI 3 určené pre ložiská pracujúce pri vysokých teplotách. Jeho malá prchavosť a vysoká oxidačná stabilita robia mazivo UNIREX N3 vhodným pre mnoho aplikácií, kde môže teplota dosiahnuť 175°C.

Použitie:

 • Ložiská dopravníkov pecí
 • Rotačné parotesné spoje
 • Valivé ložiská sušiacich zariadení
 • Ložiská vozíkov sušiacej pece
 • Ložiská sacích ventilátorov

Špecifikácie a schválenia:

 • DIN 51825 – K3N – 20L and ISO L-XBDHA 3
 • NLGI 3

CENA s DPH 5,95 EUR

Mogul A00 250g

Mogul mazivo A00 je vysoko priľnavé, ťažné mazivo, určené k mazaniu klzných uložení mobilnej techniky (tzv. premazávacie mazivo). Vhodné tiež pre ústredné tlakové mazacie systémy, niektoré pomalobežné prevodovky a reťaze a pod.

CENA s DPH 2,80 EUR

Mogul G3 250g

MOGUL G 3 je plastické mazivo vyrobené zo starostlivo vybraných ropných základových olejov vysokej kvality spevnených vápenatým mydlom. Obsahuje akostné chemicky čistý grafit, ktorý výrazne zlepšuje jeho núdzové vlastnosti. Je polotuhej konzistencie, šedej až čiernej farby.

Je určené najmä na mazanie klzných ložísk pracujúcich za zvýšených až vysokých tlakov. Používa sa na mazanie pomalobežných, zaťažených valivých ložísk a ozubených prevodov.

Plastické mazivo MOGUL G 3 sa s výhodou používa na zábeh klzných uložení a k mazaniu listových pier automobilov, vodiacich plôch a niektorých obrábacích strojov, na mazanie trecích plôch pohyblivých mechanizmov vyrobených z dreva a pod.

MOGUL G 3 sa často používa k mazaniu klzných uložení niektorých mobilných strojov (napr. stavebné stroje, poľnohospodárske stroje, kombajny, kosačky, atď). Je zvlášť vhodné na mazanie všetkých pohyblivých uložení, ktoré pracujú vo vlhkom prostredí alebo v priamom kontakte s vodou.

Špecifikácia:

Konzistencia NLGI 3, spevňovadlo Ca mýdlo, ISO 6743/9 CAHB3, DIN 51 502 KF3C-30. Teplotný rozsah použ. od -30 °C do + 70 °C. Hlavne na mazanie kĺznych ložísk zaťažených vyššími tlakmi, pomalobežných ozubených súkolesí v prašnom prostredí.

CENA s DPH 2,35 EUR

Mogul LV 2-3 250g

Mazivo je určené najmä na mazanie valivých ložísk pracujúcich v bežných prevádzkových podmienkach, je vhodné aj na mazanie klzných uložení, prípadne malých ozubených prevodov s malým alebo stredným zaťažením a iných mazaných miest. Je schopné dlhodobej funkcie pri stredných obvodových rýchlostiach (otáčkový faktor n x ds až cca 250 000 – 300 000) v širokom rozsahu teplôt. Používa sa ako univerzálny mazivo pre strojárstvo či iné prevádzky; uplatnenie nachádza aj v bežných aplikáciách v domácnosti, pri použití v motorových vozidlách a i. Veľmi časté je využitie pri mazanie valivých ložísk, prevádzkovaných bez domazávania s tzv. životnosti náplňou maziva (napr. ložiská menších či stredných elektromotorov, dynám, alternátorov, motorov vysávačov, domácich prístrojov a i.). Dobrá odolnosť proti vode predurčuje výrobok aj na mazanie uloženia, pracujúcich v možnom kontaktu s vodou (ložiská práčok, vodných čerpadiel a pod.).

NLGI 2-3, ISO 6743/9 CCEA 2, DIN 51 502 K2K-30

CENA s DPH 2,30 EUR

Gadus S2 V220AC 2 400g

Shell Gadus S2 V220AC starý názov Shell Retinax HD2 je viacúčelové, vysokotlakové plastické mazivo určené pre automobilové použitie. Minerálny základový olej je zahustený litiovo-vápenatým mydlom a doplnený radou kvalitných prísad. Vďaka svojim vlastnostiam je toto mazivo vhodné pre aplikácie a sytémy pracujúce v nepriaznivých podmienkach ako je prašné prostredie, silné zaťaženie, vibrácie, prítomnosť vlhkosti alebo vody atď. Toto plastické mazivo se vyznačuje mimoriadnou mechanickou stabilitou a vysokým stupňom ochrany mazaných častí pred opotrebovaním a koróziou.

Použitie nákladná doprava poľnohospodárstvo lesná a stavebná technika všetky stroje, ktoré pracujú v mimocestných podmienkach

Shell Gadus S2 V220 AC zaručuje: vysokú odolnosť proti pôsobeniu vody dlhú životnosť aj v zťažených podmienkach mazací film s vysokou únosnosťou dobrú protikoróznu ochranu mazaných častí

CENA s DPH 2,55 EUR

Gadus S2 V220 2 (RETINAX EP2) 400g

Plastické mazivo Shell Gadus S2 V220 2 (Retinax EP2) 400g

 • Shell Gadus S2 V220 2 je vysoko kvalitné, viacúčelové, vysokotlakové plastické mazivo, vyrobené zo zmesi minerálnych olejov s vysokým viskozitným indexom a spevňovadla na báze lítny-hydroxystearatového mydla.
 • Shell Gadus S2 V220 2 obsahuje vysokotlakové prísady a ďalšie osvedčená aditíva na zvýšenie svojho výkonu v širokom spektre aplikácií.
 • Shell Gadus S2 V220 2 je určené pre mazanie valivých a klzných ložísk, závesov a klzných povrchov vo väčšine aplikácií v priemyselnom sektore.

CENA s DPH 2,35 EUR

Shell Gadus S2 V220AD 2 400 g

SHELL GADUS S2 V220AD 2 je nový názov pre SHELL RETINAX HDX 2 je vysokotlakové plastické mazivo špeciálne vyvinuté pre automobilové aplikácie s najťažším zaťažením. Minerálny základový olej je zahustený lithno-vápenatým mydlom a doplnený radou kvalitných prísad.

Obsah pevnej mazivostnej zložky (molyky – sulfidu molybdeničitého) umožňuje použitie v aplikáciách a systémoch pracujúcich v nepriaznivých podmienkach ako je prašné prostredie, rázové zaťaženie, silné vibrácie, prítomnosť vlhkosti alebo vody atď.

Plastické mazivo Shell Gadus S2 V200AD 2 sa vyznačuje mimoriadnou mechanickou stabilitou a vysokým stupňom ochrany mazaných častí pred opotrebovaním a koróziou. Svoje uplatnenie nachádza hlavne v nákladnej doprave, poľnohospodárstve, lesnej a stavebnej technike a vo všetkých strojoch, ktoré pracujú v mimocestných podmienkach.

Toto mazivo nieje vhodné na mazanie vysokootáčkových ložísk.

SHELL GADUS S2 V220AD 2 nahrádza produkty:
SHELL ALVANIA HDX 2
SHELL RETINAX HDX 2

CENA s DPH 2,95 EUR

Shell Gadus S3 V220C 2 400 g

SHELL GADUS S3 V220C 2 je špičkové, viacúčelové mazivo na ropnom základe doplnené o lítiové komplexné spevňovadlo určené pre mazanie valivých a klzných ložísk, nábojov kolies, podvozkov, vodných čerpadiel atď.

Plastické mazivo SHELL GADUS S3 V220C 2 je obzvlášť vhodné pre použitie s vysokými teplotami alebo nepriaznivými prevádzkovými podmienkami.

SHELL GADUS S3 V220C 2 sa vyznačuje vynikajúcou mechanickou a termickou stabilitou, vysokou odolnosťou voči vode a taktiež maximálnym predĺžením intervalov premazávania.

SHELL GADUS S3 V220C 2 nahrádza produkty:
SHELL ALBIDA EP 2
SHELL RETINAX LX 2

CENA s DPH 3,00 EUR

Shell Gadus S2 V220AC 2 18 kg

Shell Gadus S2 V220AC starý názov Shell Retinax HD2 je viacúčelové, vysokotlakové plastické mazivo určené pre automobilové použitie. Minerálny základový olej je zahustený litiovo-vápenatým mydlom a doplnený radou kvalitných prísad. Vďaka svojim vlastnostiam je toto mazivo vhodné pre aplikácie a sytémy pracujúce v nepriaznivých podmienkach ako je prašné prostredie, silné zaťaženie, vibrácie, prítomnosť vlhkosti alebo vody atď. Toto plastické mazivo se vyznačuje mimoriadnou mechanickou stabilitou a vysokým stupňom ochrany mazaných častí pred opotrebovaním a koróziou.

Použitie nákladná doprava poľnohospodárstvo lesná a stavebná technika všetky stroje, ktoré pracujú v mimocestných podmienkach

Shell Gadus S2 V220 AC zaručuje: vysokú odolnosť proti pôsobeniu vody dlhú životnosť aj v zťažených podmienkach mazací film s vysokou únosnosťou dobrú protikoróznu ochranu mazaných častí

NLGI 2

CENA s DPH 86,75 EUR

Gadus S2 V220 2 (RETINAX EP2) 18kg

Shell Gadus S2 V220 2 je nové označenie pre mazivá s pôvodným označením RETINAX EP 2, ALVANIA EP LF 2je viaceúčelové vysokotlakové plastické mazivo, které je formulované na základe hlboko rafinovaného minerálneho oleja a lithiového mydla ako zahusťovadla. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré tomuto mazivu dávajú vynikajúce úžitkové vlastnosti v rada automobilivých aplikácií. Je doporučený  predovšetkým do ložisiek kolies, na mazanie podvozkov, vodných pump, riadiacich a prevodových jednotiek, čapov, ložisiek generátorov atd.Shell Gadus S2 V220 2 zaručuje:

 • dobrú mechanickú a termickú stabilitu
 • výbornú odolnosť proti pôsobeniu vody
 • dobré antikorózne vlastnosti
 • EP vlastnosti na použitie ve vysoko zaťažených systémoch

SHELL GADUS S2 V220 2 sa vyznačuje dobrou mechanickou a termickou stabilitou, výbornou odolnosťou proti pôsobeniu vody s protikoróznou ochranou. Rozsah pracovných teplôt je -30 až +120°C.

CENA s DPH 83,40 EUR

Shell Gadus S4 V45AC 00/000 18 kg

Shell Gadus S4 V45 AC (pôvodné označenie RETINAX CS Z) je automobilové plastické mazivo, ktoré je špeciálne určené na centrálne mazacie systémy. Je vyrábané z hlboko rafinovaného minerálneho oleja a syntetického základového oleja, litno-vápenatého mydla ako spevňovadla a systému vybraných aditív na zlepšenie vlastností.

Svojimi vysokotlaskovými prísadami EP zaručuje vysokú ochranu všetkých mazaných súčastí pred opotrebovaním. Vyznačuje sa vynikajúcou čerpateľnosťou aj vo veľmi nízkych teplotách (-45 °C), vysokou mechanickou stabilitou a odolnosťou proti pôsobeniu vody. Toto mazivo spĺňa špecifikácie Daimler Chrysler, MAN, Willy Vogel.

CENA s DPH 108,90 EUR

Total Multis Complex EP2 400 g

TOTAL MULTIS COMPLEX EP 2 Viacúčelové plastické mazivo na báze lítiového komplexu pre extrémne tlaky a vysoké teploty.Určené na mazanie zaťažených klzných, guličkových a valčekových ložísk, uloženie kolies, podvozkov a rôznych rázovo alebo vibráciami zaťažovaných aplikácií v doprave, poľnohospodárstve. Špecifikácie: ISO 6743-9: L-XBE HB 2 alebo 3 DIN 51 502: KP2P alebo 3N – 20

CENA s DPH 2,80 EUR

Total multis EP2 KARTUŠ 400g

TOTAL Multis EP2 je univerzálne plastické mazivo pre extrémne tlaky, vyrobené na báze spevňovadla lítium/kalcium. Toto mazivo vytvára trvalý mazací film, čím možno docieliť zníženie nákladov na údržbu zariadení.Je vhodné pre mazanie zaťažených klzných, guličkových a valivých ložísk, ložísk kolies, univerzálnych kĺbov. Farba: Svetlohnedá Rozsah pracovných teplôt: od -25°C do+ 120°C Špecifikácie: DIN 51 502: KP2K -25 ISO 6743-9: L-XBCEB 2

CENA s DPH 2,60 EUR