FILTRE

Vzduchový filter:

Moderné motory motorových vozidiel nasajú za minútu veľké množstvo vzduchu znečisteného prachom a sadzami, podľa toho v akom prostredí sa vozidlo prevádzkuje. Približné množstvo nasávaného vzduchu sa dá vypočítať z výkonu motora nasledovne:
Benzínové motory V = 0,07 x výkon v kW + 10% (m3/min.)
Naftové motory V = 0,09 x výkon v kW + 10% (m3/min.)Z výpočtu je zrejmé, že čistý nasávaný vzduch je predpokladom bezproblémového chodu motora. Moderné filtračné média odfiltrujú z nasávacieho vzduchu účinne a spoľahlivo nečistoty, akými sú častice prachu, peľu, piesku, sadze a dokonca kvapky vody. Tým nielen chránia motor ale aj elektronické čidlá umiestnené v sacom potrubí.Samostatnou súčasťou filtrácie sú poistné filtračné vložky používané hlavne u nákladných vozidiel, stavebných a poľnohospodárskych strojov pracujúcich vo veľmi prašnom prostredí. Vložky sa vkladajú do základnej filtračnej vložky a chránia motor v prípade poškodenia základnej filtračnej vložky.V prípade predlžovania servisného intervalu výmeny filtra dochádza vplyvom jeho zanesenia ku strate výkonu motora, nárastu spotreby paliva a prekročeniu povolených hodnôt emisií.

Olejový filter:
Nebezpečné pre motor a pre všetky pohybujúce sa časti je znečisťovanie motorového, ako aj prevodového oleja v priebehu prevádzkovania, čo vedie k zvyšovaniu jeho viskozity a znižovaniu prevádzkovej životnosti. Pre zachovanie  parametrov a max. životnosti oleja je nutné ho filtrovať. Olejové filtre odstraňujú z motorového a prevodového oleja pevné nečistoty ako je prach, kovové čiastočky, karbónové usadeniny, sadze a pod. Filtráciou sa predlžujú životnosť motora.Pre čistenie oleja sa používajú:
Filtračné vložky klasické:sú uložené vo vlastnom puzdre, alebo sú integrované priamo do olejového okruhu motora. Výmena sa prevádza iba náhradou filtračných vložiek pri zachovaní puzdra.
Nekovové vložky:
vložky EVOTOP® menej zaťažujú životné prostredie pretože neobsahujú kov. Filter je vyrobený z jedného materiálu a je ho možné celý spáliť. Konštrukčné prevedenie je v kombinácii s plastom.
Výmenný filter:
u týchto filtrov obal a filtračná vložka tvorí jeden celok. Výmena sa prevádza ako celok. Filtre okrem filtračnej vložky majú:spätný ventil, ktorý zabezpečuje, aby sa filter a olejové kanáliky nevyprázdnili pri vypnutom motore. Pri opätovnom spustení je zaistený rýchli rozvod oleja.
By-pass ventil, ktorý umožňuje pri studenom oleji hlavne v zime, alebo pri znečistenom oleji vplyvom nedodržania intervalu výmeny čističa prístupu oleja do motora obtokom filtračnej vložky.

Odstredivé filtre:
sú zaradené spravidla vo vedľajšej vetve. V nej je filtrované 5 – 10% mazacieho oleja. Filter (centrifúga) obsahuje kovový alebo plastový rotor ktorý podľa veľkosti dosahuje až 10.000 otáčok za minútu a odstraňuje hrubé nečistoty z oleja a predlžuje životnosť hlavného filtra.V prípade predlžovania servisného intervalu výmeny filtra dochádza k jeho zaneseniu, otvorí sa by-pass ventil a v systéme koluje opotrebovaný nefiltrovaný olej, ktorý spôsobuje nadmerné opotrebovanie ventilov, ložísk a pohybujúcich sa častí motora.

Palivový filter:
Bezproblémovú jazdu vozidla zabezpečuje čisté palivo dodávané palivovým čerpadlom. Palivové filtre slúžia k odstráneniu nečistôt z paliva ako prach, hrdzu a vodu. Chránia veľmi citlivé vstrekovacie agregáty a karburátory pred opotrebovaním a koróziou. Na druhej strane zabezpečujú optimálnu spotrebu paliva a výkon motora. Moderné, maximálne citlivé vstrekovacie sústavy Common Rail alebo systém čerpadlo – tryska vyžadujú nové riešenia filtrácie prispôsobujúce sa novým konštrukciám. Moderné Multigrade filtre založené na viacvrstvovej technológii filtračného média odstraňuje z palivovej zmesi viac ako 90% naj jemnejších častíc a vodu, ktorá spôsobuje koróziu častí vstrekovacích trysiek.Pre čistenie paliva sa požívajú:Filtračné vložky:
sú umiestnené vo vlastnom telese, ktoré je integrované do motora. Filtračné vložky môžu byť štandardné s filtračným papierom, alebo s filcom.
Nekovové filtračné vložky EVOTOP®:
menej zaťažujú životné prostredie z dôvodov, že sú vyrobené z jedného materiálu a tým vzniká nižšie množstvo odpadu.
Výmenný filter:
obal a filtračná vložka spolu tvorí jeden celok. Behom údržby sa celok vymieňa za nový. Môžu byť skrutkovacie alebo špeciálne s prípojnými hrdlami. Na telese môžu a nemusia mať vypúšťaciu skrutku na vodu
Filtre do palivového vedenia tzv. inline:
montujú sa medzi potrubie s označeným smerom filtrácie. Sú v prevedení plastovom resp. kovovom.
Predraďované filtre PreLine®:
filtre sú určené pre filtráciu nafty v prvom stupni. Sú dodávané v stavebnicovom systéme. Majú vysoko integrované funkcie, vysokú dynamickú tuhosť, účinný ohrev paliva na vstupe, dokonale odlučujú vodu, sú odolné voči bionafte a zvyšujú životnosť hlavného filtra.V prípade predlžovania servisného intervalu výmeny filtra paliva dochádza k vyššiemu opotrebovaniu vstrekovacej sústavy (čerpadla, trysiek, tlakových ventilov) z dôvodu nedostatočného odlučovaniu častíc a vody. Na druhej strane znižuje sa výkon motora.
Kabínové filtre:
V prípade predlžovania servisného intervalu výmeny filtra dochádza k jeho zaneseniu, vzduch vo vnútri nie je dostatočne filtrovaný, tým sa do kabíny vodiča dostane napríklad zápach, častice prachu, peľu, dochádza ku zahmlievaniu okien.
Hydraulické filtre:
Znečistený hydraulický olej kovovými čiastočkami, usadeninami môžu spôsobiť poruchy ovládacích hydraulických prvkov. Jedine čisté médium je zárukou správneho fungovania systému. Pre čistenie oleja v hydraulických obvodoch motorových vozidiel a v priemyselnej aplikácii sa požívajú: Filtračné vložky kovové s filtračným médiom:papiersklenné alebo polyesterové vláknamosadzné alebo nerezové sieťky   2.  Výmenné filtre skrutkovacieOblasti používania:Sacie filtre – montujú sa do sacieho potrubia aby chránili čerpadloTlakové filtre – montujú sa priamo do tlakového potrubiaDo spätnej vetvy – montujú sa pred hydraulickú nádržV prípade predlžovania servisného intervalu výmeny filtra dochádza k výraznejšiemu opotrebovaniu častí hydraulického systému.
Vodné filtre:
Zabezpečiť spoľahlivý odvod tepla v prevádzke motora za každých podmienok. Svojimi filtračnými schopnosťami zabezpečia, aby sa neupchal ani ten najtenší kanálik chladiacej sústavy, ktorý musí ostať bez usadenín. Zachytávajú pri cirkulácii chladiacej kvapaliny z nej poletujúce čiastočky usadeniny, takže kapilárami v motoru prechádza iba čistá chladiaca kvapalina. Tak je zaručené optimálne chladenie motoru.
Odvetrávacie filtre
:
Tieto filtre majú za úlohu čistiť vzduch a ventilovať nádrže, kľukové skrine, nápravy, prevodovky. Jednou z hlavných príčin znečistenia náplň oleja a následného opotrebovania komponentov je voľne vstupujúci vzduch. Toto ukazuje na dôležitosť používania uvedených filtrov. V niektorých prípadoch prevrhnutia stroja má ventilačná jednotka ochranný ventil, ktorý zabraňuje vytečeniu oleja alebo paliva.
Ostatné:
Do tejto skupiny filtrov sa zaraďujú špeciálne filtre na: Filtráciu dielektrika v strojoch pre elektroerozívne obrábanie či už sa jedná o rezanie alebo hĺbenie. Úzka spolupráca s výrobcami strojov vytvorila z firmy Mann Hummel experta na filtráciu dielektrika v strojoch pre elektroerozívne obrábanie. Ponúkame široký výber filtrov s priepustnosťou od 3 do 5 mikrónov vrátane typu v plaste. Odlučovače oleja pre uzatvorené a otvorené odvetrávanie kľukovej skrine. Vývoj celej rady produktov ProVent® bola zameraná na najnovšiu generáciu priemyselných dieselových motorov. ProVent® nastavuje štandard pre odvetrávanie kľukovej skrine a ponúka významné výhody.  Filtre prevodového oleja zaisťujú čistý prevodový olej a tým trvale bezpečné riadenie u automatických prevodoviek.Filtre pre kompresory a vývevy. Nové kompaktné čističe vzduchu pre vysoké požiadavky čistoty vzduchu Filtre pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu podľa normy EN 779 vrátane antibakteriálnej verzii.Filtre pre lakovne zabezpečujú ochranu pracovného prostredia a zamestnancov vďaka absorpcii škodlivých plynov.Filtre pre plynové turbíny a turbokompresory s vysokou prevádzkovou stabilitou vďaka tlakovej pevnosti väčšej ako 3000 Pa.Filtre pre čistý priestor. Garantovaná tesnosť podľa EN 1822, vrátane filtrov s aktívnym uhlím.