Medený mazací tuk MA PROFESSIONAL 200ml/400ml

Medený mazací tuk MA PROFESSIONAL 200ml

 

 

 • Objem [ml]: 200
 • Typ spojenia: aerosól
 • MA PROFESSIONAL: Medený mazací tuk
 • Číslo položky: 20-A69
 • Výrobné číslo: 20-A29
 • Teplotný rozsah do [°C]:  1000
 • CENA s DPH 2,60

 

Medený mazací tuk MA PROFESSIONAL400ml

 

 • Objem [ml]: 400
 • Typ spojenia: aerosól
 • MA PROFESSIONAL: Medený mazací tuk
 • Číslo položky: 20-A10
 • Výrobné číslo: 20-A10
 • Teplotný rozsah do [°C]:  1000
 • CENA s DPH 3,70

 

 

Mazivo na báze medi na použitie pri vysokých teplotách. Chráni ložiská a iné kovové časti pracujúce pri vysokej teplote proti korózii a zadieraniu. Znižuje trenie kovových častí, chráni ložiská, skorodované matice a skrutky, chráni proti zadieraniu v extrémnych podmienkach. Odolný voči vode aj pri veľmi vysokých teplotách. Pracuje v teplotnom rozsahu -40 – 1000 ° C. Návod: Pred použitím nádobu niekoľkokrát pretrepte, aby sa obsah dôkladne premiešal. Produkt naneste na povrch prvku zo vzdialenosti asi 20 cm. Tento výrobok nie je určený pre brzdy so systémom ABS. Nepoužívajte na hliník.

 

Nebezpečenstvo

 

Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

OSOBNÝ ODBER ZDARMA
KOŠICKÝ KRAJ DOPRAVA ZDARMA