MOL

MOL Liton LTA 3EP

 

 

Kód 13100604
TecDoc® číslo 13100604
Výrobca MOL
CENA 5,00   s DPH  250g
Distribučný sklad 10 ks 

 

Kód 13100605
TecDoc® číslo 13100605
Výrobca MOL
CENA 6,10 €  s DPH  400g
Distribučný sklad 10 ks 

 

Vysokovýkonné viacúčelové lítiové plastické mazivo vhodné na mazanie valivých ložísk pre všeobecné použitie v automobilovej technike, poľnohohospodárstve a pre stroje a zariadenia v priemysle.

Použitie
Vysoko zaťažené valivé ložiská
Cestné a železničné ložiská kolies
Aplikácie do normálnych teplôt
Zariadenia vystavené vibráciám
Lokálne mazacie systémy

Vlastnosti/Výhody
Viacúčelové plastické mazivo
Široký rozsah použitia umožňuje zníženie počtu mazacích olejov
Minimalizuje problémom v dôsledku zmiešania plastických mazív
Znížené náklady na skladovanie a údržbu
Umožňuje ekonomické využitie
Vynikajúca mechanická stabilita a stabilita pri skladovaní
Pri zaťažení si udržiava stabilnú štruktúru, nemäkne a nevyteká z mazacieho miesta
Plastické mazivo je možné dlhodobo skladovať bez toho aby došlo k odlučovaniu oleja, tvrdnutiu alebo mäknutiu
Odolný voči vibráciám
Štruktúra plastického maziva zostáva stabilná, mazivo nemäkne a nevyteká z mazacieho miesta
Vynikajúco znáša zaťaženie
Vytvára súvislý mazací film, ktorý zostáva neporušený aj pri dynamickom zaťažení
Prispieva k predĺženiu životnosti zariadenia
Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť
Plastické mazivo netvrdne pri vysokých teplotách a minimálne sa odlučuje olej
Cyklus domazávania sa môže výrazne zvýšiť
Vynikajúca odolnosť voči vode
Zabezpečuje spoľahlivé mazanie zariadenia pracujúceho vonku
Vo vlhkom a mokrom prostredí nedochádza k mäknutiu a vytekaniu maziva z mazacieho miesta
Dobrá ochrana proti korózii
Ochrana proti poškodeniu povrchu
Vynikajúca kompatibilita so žltými kovmi
Zabraňuje predčasnému opotrebovaniu neželezných kovových častí

ŠPECIFIKÁCIE A SCHVÁLENIA

DIN 51502: KP3K-30
DIN 51825: KP3K-30
ISO 6743-9: L-XCCEB 3

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Vzhľad hnedý, homogénny
Kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C [mm2/s] 100
Bod skvapnutia [°C] 200
Penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm] 245
Mechanická stálosť – zvýšenie penetrácie po 10 000 dvojzdvihoch [0,1 mm] 6
Skúška na 4GP, zvarové zaťaženie [N] 3000
Timken test, únosnosť mazacieho filmu OK [Lb] 40
Oxidačná stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa] 30
Korózia na oceľ (100°C/24 h) vyhovuje
Korózia na meď (100°C/24 h) [stupeň] 1
Korózny test SKF Emcor (destilovaná voda) [stupeň] 0
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79 °C [%(m/m)] 2
Odlučivosť oleja [%(m/m)] 2,5
Penetrácia po 100 000 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm] 30

 

 

MOL Liton LT 2EP

 

 

Kód 13100599
TecDoc® číslo 13100599
Výrobca MOL
CENA 4,75   s DPH  250g
Distribučný sklad 10 ks 

 

Kód 13100600
TecDoc® číslo 13100600
Výrobca MOL
CENA 5,75   s DPH  400g
Distribučný sklad 10 ks 

 

MOL Liton LT 2EP je viacúčelové mazivo vyrobené z hlboko rafinovaného minerálneho oleja a spevňovadla na báze lítium-12 hydroxystearátu. Obsahuje prísady, ktoré znižujú opotrebovanie, zabraňujú oxidácií a korózií, rovnako ako EP prísady, aby sa zaistil vynikajúci výkon. Je to plastické mazivo polomäkkej konzistencie, hladkej štruktúry, hnedej farby. Teplotný rozsah použitia je od -30°C do +120°C, pri pravidelnom domazávaní až do +140°C.

Použitie:
Aplikácie do normálnych teplôt
Vysoko zaťažené klzné a valivé ložiská
Stredne zaťažené prevody
Nápravy, kĺby a príslušenstvo
Individuálne a centrálne mazacie systémy

Vlastnosti/Výhody:
Viacúčelové plastické mazivo
Široký rozsah použitia umožňuje zníženie počtu mazacích olejov
Minimalizuje problémom v dôsledku zmiešania plastických mazív
Znížené náklady na skladovanie a údržbu
Umožňuje ekonomické využitie
Vynikajúca mechanická stabilita a stabilita pri skladovaní
Pri zaťažení si udržiava stabilnú štruktúru, nemäkne a nevyteká z mazacieho miesta
Plastické mazivo je možné dlhodobo skladovať bez toho aby došlo k odlučovaniu oleja, tvrdnutiu alebo mäknutiu
Vynikajúco znáša zaťaženie
Vytvára súvislý mazací film, ktorý zostáva neporušený aj pri dynamickom zaťažení
Prispieva k predĺženiu životnosti zariadenia
Vynikajúca odolnosť voči vode
Zabezpečuje spoľahlivé mazanie zariadenia pracujúceho vonku
Vo vlhkom a mokrom prostredí nedochádza k mäknutiu a vytekaniu maziva z mazacieho miesta
Vynikajúca čerpateľnosť
Kontinuálne prepravované aj v dlhých potrubiach, netvrdne a nespôsobuje stratu maziva
Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť
Plastické mazivo netvrdne pri vysokých teplotách a minimálne sa odlučuje olej
Cyklus domazávania sa môže výrazne zvýšiť
Vynikajúca ochrana proti korózii
Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti
Účinné prispievajú k potenciálnemu zníženiu nákladov na údržbu
Vynikajúca kompatibilita so žltými kovmi
Zabraňuje predčasnému opotrebovaniu neželezných kovových častí

ŠPECIFIKÁCIE A SCHVÁLENIA

ZETOR
DIN 51502: KP2K-30
DIN 51825: KP2K-30
ISO 6743-9: L-XCCEB 2

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Vzhľad hnedý, homogénny
Kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C [mm2/s] 200
Bod skvapnutia [°C] 195
Penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm] 280
Mechanická stálosť – zvýšenie penetrácie po 10 000 dvojzdvihoch [0,1 mm] 10
Skúška na 4GP, zvarové zaťaženie [N] 2800
Skúška na 4GP, 60 min/400 N, priemer stopy [mm] 0,6
SKF ROF + L50 test životnosti ložísk [hodina (y)] min. 1000 hod. (6000 ot./min, 120 °C)
Oxidačná stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa] 25
Korózia na oceľ (100°C/24 h) vyhovuje
Korózia na meď (100°C/24 h) [stupeň] 1
Korózny test SKF Emcor (destilovaná voda) [stupeň] 0
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79 °C [%(m/m)] 4
Odolnosť voči vode pri 90°C [stupeň] 1-90
Tlak tečenia pri -20°C [mbar] 700

 

MOL Alubia AK 2

 

 

Kód 13100533
TecDoc® číslo 13100533
Výrobca MOL
CENA 4,15   s DPH  250g
Distribučný sklad 10 ks 

 

Populárne viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2 je určené hlavne na mazanie nízko zaťažených valivých ložísk pracujúcich v priemyselných, poľnohospodárskych a iných zariadeniach s nízkymi a strednými rýchlosťami.

Vlastnosti:

 • vynikajúca čerpateľnosť
 • vynikajúca odolnosť voči vode
 • konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 1/2
 • teplotný rozsah použitia: od –30°C do +100°C (pri pravidelnom premazávaní až do +120°C)

Populárne viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2 je určené hlavne na mazanie nízko zaťažených valivých ložísk pracujúcich v priemyselných, poľnohospodárskych a iných zariadeniach s nízkymi a strednými rýchlosťami.

Vďaka výbornej čerpateľnosti môže byť použitý aj v centrálnych mazacích systémoch. U ľahšej mobilnej techniky s nižším tlakovým namáhaním sa môže používať do nábojov kôl.

Z jeho zloženia vyplýva dobrá odolnosť voči vode a veľmi dobrá čerpateľnosť.

MOL Alubia AK 2 má hladkú štruktúru, polomäkkú konzistenciu a žltohnedú farbu.

Teplotný rozsah použitia: od –30°C do +100°C (pri pravidelnom premazávaní až do +120°C)

Farba/konzistencia: hnedá/homogénna

 

Konzistencia (NLGI klasifikácia)

NLGI 1/2

Výkonnostné úrovne, súhlasy

DIN 51502: K1/2G-30
ISO 6743–9: L-XCBHA 1/2

 

MOL Alubia AK2G

 

 

Kód 13100539
TecDoc® číslo 13100539
Výrobca MOL
CENA 4,40   s DPH  250g
Distribučný sklad 10 ks 

 

Kód 13100540
TecDoc® číslo 13100540
Výrobca MOL
CENA 65,00   s DPH  8kg
Distribučný sklad 10 ks 

 

Komplexné hlinité plastické mazivo s obsahom grafitu MOL Alubia AK 2G je určené na mazanie klzných a valivých ložísk, pracujúcich pri zvýšenom tlaku v priemyselných aplikáciách, poľnohospodárskych a iných mobilných zariadeniach

Vlastnosti:

 • čiastočná elektrická vodivosť
 • ochrana proti zadreniu
 • dobrá čerpateľnosť
 • dobrá odolnosť voči vode
 • na mazanie klzných a valivých ložísk pracujúcich pri zvýšenom tlaku v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike
 • konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 2
 • teplotný rozsah použitia: od -25°C do +120°C (pri pravidelnom premazávaní a០ do +140°C)

Komplexné hlinité plastické mazivo s obsahom grafitu MOL Alubia AK 2G je určené na mazanie klzných a valivých ložísk, pracujúcich pri zvýšenom tlaku v priemyselných aplikáciách, poľnohospodárskych a iných mobilných zariadeniach.

Je elektricky vodivé a vhodné pre ložiská bodových zváracích agregátov. Dobrá mechanická stálosť zabezpečuje dlhodobé dobré mazanie.

Obsahuje grafit, ktorý zabezpečuje čiastočnú elektrickú vodivosť maziva a ochranu voči zadieraniu. Z jeho zloženia vyplýva dobrá čerpateľnosť a odolnosť voči vode. MOL Alubia AK 2G má hladkú štruktúru, polomäkkú konzistenciu a čiernu farbu.

 

 

OSOBNÝ ODBER ZDARMA
KOŠICKÝ KRAJ DOPRAVA ZDARMA