MOL Liton LT 2EP 250g/MOL Liton LT 2EP 400g/MOL Liton LT 2EP 8kg

MOL Liton LT 2EP 250g

 

 

Výrobca: MOL

Balenie: 250g

Použitie oleja: Plastické mazivá a tuky

Kód produktu: 13100599

CENA s DPH 3,00

 

MOL Liton LT 2EP 400g

 

 

Výrobca: MOL

Použitie oleja: Plastické mazivá a tuky

Balenie: 400g

Kód produktu: 13100600

CENA s DPH 4,00

 

MOL Liton LT 2EP 8kg

 

 

Výrobca: MOL

Použitie oleja: Plastické mazivá a tuky

Balenie: 8kg

Kód produktu: 13100601

CENA s DPH 47,80

 

MOL Liton LT 2EP je viacúčelové mazivo vyrobené z hlboko rafinovaného minerálneho oleja a spevňovadla na báze lítium-12 hydroxystearátu. Obsahuje prísady, ktoré znižujú opotrebovanie, zabraňujú oxidácií a korózií, rovnako ako EP prísady, aby sa zaistil vynikajúci výkon. Je to plastické mazivo polomäkkej konzistencie, hladkej štruktúry, hnedej farby. Teplotný rozsah použitia je od -30°C do +120°C, pri pravidelnom domazávaní až do +140°C.

Použitie:
Aplikácie do normálnych teplôt
Vysoko zaťažené klzné a valivé ložiská
Stredne zaťažené prevody
Nápravy, kĺby a príslušenstvo
Individuálne a centrálne mazacie systémy

Vlastnosti/Výhody:
Viacúčelové plastické mazivo
Široký rozsah použitia umožňuje zníženie počtu mazacích olejov
Minimalizuje problémom v dôsledku zmiešania plastických mazív
Znížené náklady na skladovanie a údržbu
Umožňuje ekonomické využitie
Vynikajúca mechanická stabilita a stabilita pri skladovaní
Pri zaťažení si udržiava stabilnú štruktúru, nemäkne a nevyteká z mazacieho miesta
Plastické mazivo je možné dlhodobo skladovať bez toho aby došlo k odlučovaniu oleja, tvrdnutiu alebo mäknutiu
Vynikajúco znáša zaťaženie
Vytvára súvislý mazací film, ktorý zostáva neporušený aj pri dynamickom zaťažení
Prispieva k predĺženiu životnosti zariadenia
Vynikajúca odolnosť voči vode
Zabezpečuje spoľahlivé mazanie zariadenia pracujúceho vonku
Vo vlhkom a mokrom prostredí nedochádza k mäknutiu a vytekaniu maziva z mazacieho miesta
Vynikajúca čerpateľnosť
Kontinuálne prepravované aj v dlhých potrubiach, netvrdne a nespôsobuje stratu maziva
Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť
Plastické mazivo netvrdne pri vysokých teplotách a minimálne sa odlučuje olej
Cyklus domazávania sa môže výrazne zvýšiť
Vynikajúca ochrana proti korózii
Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti
Účinné prispievajú k potenciálnemu zníženiu nákladov na údržbu
Vynikajúca kompatibilita so žltými kovmi
Zabraňuje predčasnému opotrebovaniu neželezných kovových častí

ŠPECIFIKÁCIE A SCHVÁLENIA

ZETOR
DIN 51502: KP2K-30
DIN 51825: KP2K-30
ISO 6743-9: L-XCCEB 2

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Vzhľad hnedý, homogénny
Kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C [mm2/s] 200
Bod skvapnutia [°C] 195
Penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm] 280
Mechanická stálosť – zvýšenie penetrácie po 10 000 dvojzdvihoch [0,1 mm] 10
Skúška na 4GP, zvarové zaťaženie [N] 2800
Skúška na 4GP, 60 min/400 N, priemer stopy [mm] 0,6
SKF ROF + L50 test životnosti ložísk [hodina (y)] min. 1000 hod. (6000 ot./min, 120 °C)
Oxidačná stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa] 25
Korózia na oceľ (100°C/24 h) vyhovuje
Korózia na meď (100°C/24 h) [stupeň] 1
Korózny test SKF Emcor (destilovaná voda) [stupeň] 0
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79 °C [%(m/m)] 4
Odolnosť voči vode pri 90°C [stupeň] 1-90
Tlak tečenia pri -20°C [mbar] 700