MOL Liton LTA 3EP 250g/MOL Liton LTA 3EP 400g/MOL Liton LTA 3EP 8kg

MOL Liton LTA 3EP 250g

 

 

Výrobca: MOL

Balenie: 250g

Použitie oleja: Plastické mazivá a tuky

Kód produktu: 13100604

CENA s DPH 3,30

 

MOL Liton LTA 3EP 400g

 

Výrobca: MOL

Použitie oleja: Plastické mazivá a tuky

Balenie: 400g

Kód produktu: 13100605

CENA s DPH 4,25

 

MOL Liton LTA 3EP 8kg

 

 

Výrobca: MOL

Použitie oleja: Plastické mazivá a tuky

Balenie: 8kg

Kód produktu: 13100606

CENA s DPH 48,60

 

MOL Liton LTA 3EP je viacúčelové plastické mazivo vyrobené z hlboko rafinovaného minerálneho oleja a spevňovadla na báze lítium-12 hydroxystearátu. Obsahuje prísady, ktoré znižujú opotrebovanie, zabraňujú oxidácii a korózii, rovnako ako EP prísady, aby sa zabezpečil vynikajúci výkon. Vďaka vysokej stabilite a štruktúre, ktorá odoláva vibráciám, môže byť použitý v železničných ložiskách kolies. Je to plastické mazivo polotvrdej konzistencie, hladkej štruktúry, hnedej farby. Teplotný rozsah použitia je od -30°C do +120°C, až do +140°C pri krátkodobom použití.

Použitie
Vysoko zaťažené valivé ložiská
Cestné a železničné ložiská kolies
Aplikácie do normálnych teplôt
Zariadenia vystavené vibráciám
Lokálne mazacie systémy

Vlastnosti/Výhody
Viacúčelové plastické mazivo
Široký rozsah použitia umožňuje zníženie počtu mazacích olejov
Minimalizuje problémom v dôsledku zmiešania plastických mazív
Znížené náklady na skladovanie a údržbu
Umožňuje ekonomické využitie
Vynikajúca mechanická stabilita a stabilita pri skladovaní
Pri zaťažení si udržiava stabilnú štruktúru, nemäkne a nevyteká z mazacieho miesta
Plastické mazivo je možné dlhodobo skladovať bez toho aby došlo k odlučovaniu oleja, tvrdnutiu alebo mäknutiu
Odolný voči vibráciám
Štruktúra plastického maziva zostáva stabilná, mazivo nemäkne a nevyteká z mazacieho miesta
Vynikajúco znáša zaťaženie
Vytvára súvislý mazací film, ktorý zostáva neporušený aj pri dynamickom zaťažení
Prispieva k predĺženiu životnosti zariadenia
Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť
Plastické mazivo netvrdne pri vysokých teplotách a minimálne sa odlučuje olej
Cyklus domazávania sa môže výrazne zvýšiť
Vynikajúca odolnosť voči vode
Zabezpečuje spoľahlivé mazanie zariadenia pracujúceho vonku
Vo vlhkom a mokrom prostredí nedochádza k mäknutiu a vytekaniu maziva z mazacieho miesta
Dobrá ochrana proti korózii
Ochrana proti poškodeniu povrchu
Vynikajúca kompatibilita so žltými kovmi
Zabraňuje predčasnému opotrebovaniu neželezných kovových častí

ŠPECIFIKÁCIE A SCHVÁLENIA

DIN 51502: KP3K-30
DIN 51825: KP3K-30
ISO 6743-9: L-XCCEB 3

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Vzhľad hnedý, homogénny
Kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C [mm2/s] 100
Bod skvapnutia [°C] 200
Penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm] 245
Mechanická stálosť – zvýšenie penetrácie po 10 000 dvojzdvihoch [0,1 mm] 6
Skúška na 4GP, zvarové zaťaženie [N] 3000
Timken test, únosnosť mazacieho filmu OK [Lb] 40
Oxidačná stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa] 30
Korózia na oceľ (100°C/24 h) vyhovuje
Korózia na meď (100°C/24 h) [stupeň] 1
Korózny test SKF Emcor (destilovaná voda) [stupeň] 0
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79 °C [%(m/m)] 2
Odlučivosť oleja [%(m/m)] 2,5
Penetrácia po 100 000 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm] 30