Výkonnostné triedy ILSAC

ILSAC GF-1 – bola zavedená v roku 1990 a aktualizovaná v roku 1992. Je porovnateľná s API SH s požiadavkou na 2,7% úspory paliva.

ILSAC GF-2 – nahradila GF-1 v roku 1996. Ako GF-1 a naviac musí vyhovovať nárokom na zvýšenú úsporu paliva (VI-A), nižší obsah fosforu v oleji (max. 0,1%), nižšia odparnosť (u OW a 5W). dodatočne sa testuje penivosť, tvorba usadenín a čerpateľnosť. Štandardy GF-2 vyžadujú tieto skupiny olejov: 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 a 10W-50.

ILSAC GF-3 – spĺňa aj API SL a ES-II. GF-3 štandard má prísnejšie parametre týkajúce sa dlhodobých účinkov oleja na systémy emisií motorových vozidiel, zlepšenie spotreby paliva a zníženie odparnosť, viskozitnej stabilitu a kontrolu depozít. Norma tiež vyžaduje menšie degradácii aditív a zníženie spotreby oleja za dobu jeho životnosti.

ILSAC GF-4 – podobný API SM kategórii, ale vyžaduje ďalšie sekvencie VIB (test spotreby paliva) podľa (ASTM D6837).

ILSAC GF-5 – zavedená v októbri 2010 pre rok 2011 a starších vozidiel, jej cieľom je zabezpečiť lepšiu ochranu proti vysokoteplotným usadeninám na piestoch a v turbodúchadlách, prísnejšiu kontrolu kalov, zlepšenú ekonómiu spotreby paliva, vylepšený systém regulácie emisií kompatibilitu tesnenie, kompatibilitu a ochranu motorov na etanol s obsahom paliva do E85.